איתור מוסכי הסדר

אחריות מלאה למשך 3 שנים על איכות תיקון הרכב לאחר תאונה
השתתפות עצמית מופחתת 1000 - 0 ₪ בלבד
רכב חלופי אוטומטי לכל תקופת התיקון
פטור מוחלט מפרמיית השבה לקדמות על איכות תיקון הרכב לאחר תאונה
מינימום 500 ₪ הנחה בהשתתפות עצמית לתיקון רכב צד ג'

לאיתור מוסכי הסדר עבור רכבים פרטיים ומסחריים עד 4 טון.

יש להזין לפחות שדה אחד מבין שדות המסך (איזור שירות או עיר שירות או סוג יצרן או חיפוש חופשי)